BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Data

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość.

Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku.
Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.
ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS.

Więcej informacji na www.zus.pl (https://www.zus.pl/-/800-od-stycznia-2024-r.-bezdodatkowych-
wniosk%C3%B3w?redirect=%2F)

Inne
aktualności