BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

Mój dom body

KREDYT MIESZKANIOWYMÓJ DOM

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oprocentowania okresowo – stałego wynosi: 8,40% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 197 000,00 PLN, okres kredytowania: 250 miesięcy; wkład własny: 30 % wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 7,95 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,78 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88 %) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości 1,9 p.p., równa rata miesięczna: 1 615,05 PLN, łączna liczba rat: 250. Całkowity koszt kredytu 207 106,89 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 203 667,89 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 970,00 PLN, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 1 250,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 404 106,89 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 07.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oprocentowania zmiennego wynosi: 8,31% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 197 000,00 PLN, okres kredytowania: 250 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 7,78% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 1,9 p.p., równa rata miesięczna: 1 594,84 PLN, łączna liczba rat: 250. Całkowity koszt kredytu 205 063,40 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 201 624,40 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 970,00 PLN, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 1 250,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200 PLN W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłata wynosi: 402 063,40 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 07.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy.