BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

Mój dom body

KREDYT MIESZKANIOWYMÓJ DOM

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oprocentowania okresowo – stałego wynosi: 9,66% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 197 000,00 PLN, okres kredytowania: 250 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 8,95 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,11 %  w skali roku   – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,21 %)  i marży  w wysokości 1,9 p.p., równa rata miesięczna: 1 740,94 PLN, łączna liczba rat: 250. Całkowity koszt kredytu 242 956,87 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 239 717,87 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 970,00, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 1 250,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. W całkowitym koszcie kredytu nie uwzględniono również kosztu ustanowienia hipoteki w kwocie 200 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 439 956,87 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne.   W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 30.12.2022r . na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oprocentowania zmiennego wynosi: 9,75% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 197 000,00 PLN, okres kredytowania: 250 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 9,11% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,21%)  i marży Banku w wysokości 1,9 p.p., równa rata miesięczna: 1 762,18 PLN, łączna liczba rat: 250. Całkowity koszt kredytu 246 747,34  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 243 508,34 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca:  1 970 PLN, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 1 250,00 PLN,  podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. W całkowitym koszcie kredytu nie uwzględniono również kosztu ustanowienia hipoteki w kwocie 200 PLN. Całkowita kwota do zapłata wynosi: 443 747,34 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień  30.12.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy.

DO POBRANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI