BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

Rolnicy – kredyty preferencyjne body

KREDYTYPREFERENCYJNE

Na finansowanie bieżących potrzeb Twojego Gospodarstwa

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy  posiada w ofercie kredyty preferencyjne dla gospodarstw rolnych z dopłatami do oprocentowania z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W zależności od potrzeb i  planowanego celu  możesz wnioskować o kredyty z następujących linii :

  • RR – kredyt na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
  • Z – kredyt na zakup użytków rolnych
  • PR – kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
  • K01 – kredyt inwestycyjny lub K02 – kredyt na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • MRcsk – kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

Dostępność kredytów preferencyjnych , a co za tym idzie możliwość wnioskowania  o ww. kredyty  uzależniona jest od dostępności limitów akcji kredytowej oraz dopłat do oprocentowania udostępnianych przez ARiMR.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania kredytów preferencyjnych z poszczególnych  linii kredytowych dostępne są na rządowej stronie :

KLIKNIJ TUTAJ