BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Rachunek pomocniczy) może służyć do wyodrębnienia i rozliczania środków pieniężnych na określony cel (np. na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej). Jeżeli realizujesz wiele projektów jednocześnie i potrzebujesz uporządkować finanse firmy możesz otworzyć rachunek pomocniczy oddzielnie dla każdego przedsięwzięcia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI