BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

HISTORIA BANKU

Bank Spółdzielczy w Zalewie założyło 19 osób 20.06.1950 r. pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Zalewie”. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Pasłęku z dnia 14.07.1950 r. została ona wpisana do Rejestru Spółdzielni pod numerem RS II 116. Cel działania określono jako pomoc w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów oraz obrona przed lichwą i wyzyskiem kapitalistycznym.
Siedzibą Kasy Spółdzielczej było Zalewo a obejmowała ona swoją działalnością miejscowości położone w gminach: Zalewo, Myślice, Boreczno i Stary Dzierzgoń. Powołano pierwszy Zarząd w składzie: Wasilewski Bolesław – przewodniczący, Fiedorowicz Stanisław – członek i Bejnarowicz Zygmunt – członek, a na zastępców członków Zarządu wybrano Kalinowskiego Wacława i Kierbedzia Adolfa. Ustalono wysokość udziału na 1000 zł a wpisowe na 100 zł.
Powołano Komisję rewizyjną w składzie: Stasik Eugeniusz, Lewandowski Stanisław, Bodnar Bazyli, Rolek Jan, Dziedzic Michał. Dopiero 17.06.1956r. powołano Radę Kasy w składzie 10 osób: Kański Roman, Kosy Franciszek, Lewandowski Zygmunt, Janiszewski Józef, Szymborski Franciszek, Krzysiak Bronisław, Ługawski Józef, Dobrowolski Bolesław, Gill Władysław i Matosek Stanisław.
Na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 10.03.1961r. zmieniono dotychczasową nazwę na „Bank Ludowy – SOP”, a 27.05.1973r. na „Bank Spółdzielczy w Zalewie”. Pod koniec lat sześćdziesiątych siedzibę Banku przeniesiono z pomieszczeń Urzędu Gminnego do nowo wybudowanego lokalu przy ulicy Kolejowej 4. Po rozbudowie i remoncie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych budynek ten służy nam do chwili obecnej.
W dniu 19.11.1998r. zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Zalewie w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Zalewie z Bankiem Spółdzielczym w Morągu. Połączenie jednostek nastąpiło z dniem 01.01.1999r. Bank przyjął nazwę „Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie”. W wyniku połączenia się Banków powstały nowe jednostki organizacyjne:
  • Morąsko – Zalewski Bank Spółdzielczy Oddział Morąg
  • Morąsko – Zalewski Bank Spółdzielczy Oddział Małdyty
  • Morąsko – Zalewski Bank Spółdzielczy Oddział Zalewo
Siedzibą Zarządu Banku jest miasto Morąg. Morąsko- Zalewski Bank Spółdzielczy działa na terenie miast, gmin Morąg, Zalewo i Małdyty (powiat Iława i Ostróda)
Bilans Banku obecnie jak i od wielu lat zamyka się stosunkowo wysokim i stabilnym zyskiem, suma bilansowa wzrasta z każdym rokiem. Bank spełnia wymogi Nadzoru Bankowego, kapitał własny przekracza 1.000.000 EURO.
Jest to wynik pracy wszystkich ówczesnych działaczy spółdzielczych, pracowników, oraz obecnego Zarządu.
 
 
Bank prowadzi pełną obsługę finansową podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Gromadzi środki pieniężne i udziela kredytów, prowadzi rozliczenia elektroniczne, wydaje karty płatnicze, zakłada rachunki internetowe.

Nasz Bank to pewność i zaufanie.