STAWKI REFERENCYJNE

STAWKI REFERENCYJNE

Średni WIBOR 1M w marcu 2024

5,85 %

Średni WIBOR 3M w marcu 2024

5.86 %

PODSTAWOWE STOPY PROCENTOWE NBP