STAWKI REFERENCYJNE

STAWKI REFERENCYJNE

Średni WIBOR 1M w styczniu 2024

5,85 %

Średni WIBOR 3M w styczniu 2024

5.87 %

PODSTAWOWE STOPY PROCENTOWE NBP