BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

Zmiana zasad w uwierzytelnianiu  niskokwotowych transakcji internetowych

Data

Od 1 lipca 2023r. obowiązują nowe zasady uwierzytelniania transakcji internetowych wykonywanych kartami.

Wysokość limitów transakcji niskokwotowych do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure jest następująca:

  • pojedyncza transakcja internetowa – 100 PLN,
  • suma transakcji internetowych – 400 PLN,
  • liczba następujących po sobie transakcji internetowych – 5.

Inne
aktualności