BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Rachunek VAT prowadzony jest w powiązaniu z rachunkiem rozliczeniowym i służy do gromadzenia i rozliczeń środków pieniężnych  w złotych  pochodzących z tytułu podatku od towarów i usług oraz innych należności podatkowych i składek ZUS określonych w ustawie Prawo bankowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI