BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

PSD2

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera psd2-pdev.m-zbs.pl.

RAPORT DOSTĘPNOŚCI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Za okres 14.09.2019r. – 13.12.2019r.
(liczba minut w kwartale: 131 040; liczba sekund w kwartale: 7 776 000)
 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
99,91
0,09
99,72
0,28
 
Za okres 14.12.2019r. – 13.03.2020r.
(liczba minut w kwartale: 129 600; liczba sekund w kwartale: 7 862 400 [uwzględnia dodatkowy dzień  w kwartale – 29.02])
 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
100,00
0,00
99,63
0,37
 
Za okres 14.03.2020r. – 13.06.2020r.
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
100,00
0,00
99,63
0,37
 
Za okres 14.06.2020r. – 30.10.2020r.
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
100,00
0,00
99,54
0,64
 
 
 
Za okres 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
01.2022 100,00
02.2022 99,79
03.2022 99,87
04.2022 100,00
05.2022 99,94
06.2022 100,00
07.2022 100,00
08.2022 100,00
09.2022 99,99
10.2022 99,94
11.2022 99,99
12.2022 99,97
00,00
00,21
00,13
00,00
00,06
00,00
00,00
00,00
00,01
00,06
00,01
00,03
99,04
98,25
99,92
99,72
99,87
99,94
99,72
99,82
99,78
99,65
99,95
99,94
00,96
01,75
00,08
00,28
00,13
00,06
00,28
00,18
00,22
00,35
00,05
00,06
 
Za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r. 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
01.2023 100,00
02.2023 100,00
03.2023   99,87
04.2023 100,00
05.2023  99,98
06.2023
07.2023
08.2023
09.2023
10.2023
11.2023
12.2023
00,00
00,00
00,13
00,00
00,02
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
99,99
99,94
99,88
99,70
99,94
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
00,01
00,06
00,12
00,30
00,06
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
 
Formularz Kontaktowy