BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

UNIWERSALNYKREDYT HIPOTECZNY

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oprocentowania okresowo – stałego wynosi: 10,65% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000,00 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,85 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,68 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 3,8 p.p., równa rata miesięczna: 1 065,45 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 93 067,42 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 90 948,42 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 000,00 PLN, opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie kredytowania 900,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 193 067,42 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 07.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oprocentowania zmiennego wynosi: 10,53% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 9,68 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 3,8 p.p., równa rata miesięczna: 1 055,64 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 92 050,60 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 89 931,60 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 000,00 PLN, opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie kredytowania 900,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 192 050,60 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 07.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy.