BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

Blokowanie bankowości body

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Ze względów bezpieczeństwa umożliwiliśmy Klientowi samodzielne  jednoczesne zablokowanie dostępu do serwisu Internet Banking i Aplikacji mobilnej poprzez wysłanie SMS na numer  SMS Bankingu  w Banku  +48  661 005 574 lub  +48 517 061 731    o treści:

  • BW#Identyfikator – z numerem telefonu powiązanego z klientem

Identyfikator to login do serwisu Internet Banking. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany z numerem telefonu  (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych). W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany jest odpowiedni komunikat do Klienta.

Przykład: dla Klienta o identyfikatorze 11223344 treść SMS to  BW#11223344

  • BW#Identyfikator#PESEL – z dowolnego numeru telefonu

 Identyfikator to login do serwisu Internet Banking. Należy wysłać komendę uzupełnioną  o numer PESEL.  SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu.

Przykład: dla Klienta o identyfikatorze 11223344  i numerze PESEL  99887766554 treść SMS to  BW#11223344#99887766554