BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

Przerwa konserwacyjna w dniu 2023-11-16

Data


Niedostępność usługi Express Elixir, BLIK P2P w dniu 25.11.2023r.

Szanowni Państwo, w związku z planowanymi pracami technicznymi po stronie Banku, w dniu 25.11.2023 (sobota) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:00, usługa Express Elixir będzie niedostępna dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane. Dotyczy to w szczególności komunikatów BLIK P2P.


W dniu 2023-11-16 w godzinach 21:00-22:00 nasze systemy bankowości internetowej i mobilnej będą niedostępne w powodu nieplanowanej przerwy konserwacyjnej.


Szanowni Państwo, W związku z planowanymi pracami technicznymi po stronie Banku BPS S.A. w dniu 28.10.2023 od godziny 06:00 do godziny 23:59, system Express Elixir nie będzie dostępny dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane. Dotyczy to także komunikatów BLIK P2P (Przelew BLIK na telefon)


Szanowni Państwo, W związku z planowanymi pracami technicznymi po stronie Banku, w dniu 8.10.2023 od godziny 00:30:00 do godziny 06:00:00, system Express Elixir nie będzie dostępny dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane. Dotyczy to także komunikatów BLIK P2P.


Szanowni Państwo, W związku z planowanymi pracami w infrastrukturze Banku, w dniu 23.09.2023 od godziny 00:00:00 do godziny 23:59.00, system Express Elixir nie będzie dostępny dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane. Dotyczy to także komunikatów BLIK P2P.

Szanowni Państwo, W związku z planowanymi pracami technicznymi po stronie KIR, w dniu 24.09.2023 od godziny 00:30:00 do godziny 04:30:00, system Express Elixir nie będzie dostępny dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane. Dotyczy to także komunikatów BLIK P2P.


W związku przerwą techniczną w dniu 2023-09-19 w godzinach 21:00 – 22:00, system Internet Banking , aplikacja mobilna nie będą dostępne.


Niedostępność usługi Express Elixir , BLIK P2P w dniu 28.05.2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 maja 2023r. od godziny 00:30 do godziny 03:30 KIR zaplanował przerwę techniczną. W tym czasie system Express Elixir nie będzie dostępny dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane, w tym transakcje na telefon (BLIK P2P).


W dniu 2023-04-27 mogą występować krótkotrwałe przerwy w dostępie do IB i aplikacji mobilnej.


W związku z nieplanowaną przerwą techniczną w dniu 2023-04-04 od godziny 20:00 do godziny 20:30, system Internet Banking i aplikacja mobilna nie będą dostępne.

Inne
aktualności