BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

Zastrzeganie kart body

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Jeśli stwierdziłeś kradzież lub utratę karty? Nie ryzykuj. Zastrzeż swoją kartę.

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • w aplikacji mobilnej Nasz Bank,
  • telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS S.A pod numerem +48 86 215 50 50,
  • osobiście w dowolnej placówce naszego Banku,
  • za pośrednictwem portalu kartowego kartoSFERA,
  • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828.